Contributie 2021**

Tot en met 16 jaar €103,00* per jaar
Vanaf 17 jaar €127,00* per jaar
Tot en met 16 jaar, 1,5 uur les (groep 3) €133,00* per jaar
Vanaf 17 jaar, 1,5 uur les (groep 3) €148,00* per jaar

* Indien u de contributie betaald per automatische incasso krijgt u €5,00 korting op de contributie.

De contributie is per jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Als er een 2e, 3e of 4e gezinslid lid is van onze vereniging dan krijgen deze €12,00 korting per lid.

** In verband met de Corona maatregelen is het beoefenen van de judosport niet mogelijk dit jaar vanaf 1 januari 2021. Het bestuur heeft daarom besloten nog geen contributie te heffen of te incasseren. Op het moment dat de judo lessen weer hervat mogen worden zullen wij naar rato berekenen wat de contributie voor 2021 zal worden.

Machtiging

Download hier het machtigingsformulier voor de automatische incasso: Machtigingsformulier

Intrekking Machtiging

Download hier het formulier om uw machtiging in te trekken:
Formulier Intrekking machtiging