Gisteravond heeft Aait Vedan het mooie bedrag van €184,11 mogen ontvangen van de Rabobank in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne.

Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken die op ons gestemd hebben!

Deze opbrengst wordt toegevoegd aan onze reservering voor het onderhoud en vervanging van de matten.