Beste leden, ouder(s) en verzorger(s),

Zie onderstaande mail van de Judobond Nederland naar aanleiding van het advies van het NOC*NSF ; gezien de nieuwe richtlijnen van vanmiddag 15.00 uur vanuit het RIVM, besluiten wij als bestuur dat er tot en met 31 maart geen judolessen zijn.
Dit betekent dat de eerst volgende judoles is op 7 april.

Mocht het anders zijn? Dan sturen we jullie uiteraard een mail en/of app.


Beste club,

De JBN volgt het advies van NOC*NSF om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant om alle evenementen -waaronder sportwedstrijden- tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant. Daarmee worden de inwoners van Noord-Brabant gestimuleerd mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. Dit betekent dus ook dat we sporters uit Noord-Brabant adviseren om niet deel te nemen aan toernooien buiten Noord-Brabant. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten via sport geldt alleen voor inwoners van Noord-Brabant en vooralsnog tot en met komend weekend. Vanwege het fysieke contact van judo/jiujitsu/aikido adviseert de JBN de Noord-Brabantse clubs de trainingen, vooralsnog tot maandag 16 maart, geen doorgang te laten vinden.

Judo Bond Nederland*
Postadres:* Postbus 7012 | 3430 JA Nieuwegein |
Bezoekadres:* Kelvinbaan 46 | 3439 MT Nieuwegein |
T +31(0)30-7073600 | www.jbn.nl