Afgelopen dinsdag, 15 september, was Hayke 25 jaar lid van onze judo vereniging. Een goede reden om hem eens in het zonnetje te zetten.

Tussen de lessen van groep 1 en groep 2 werd Hayke onder toeziend oog van al onze jeugdleden toegesproken door de voorzitter. Die benadrukte nog eens dat naast dat Hayke al 25 jaar lid is van Aait Vedan, hij ook nog eens één van de leden is die zich altijd en overal inzet voor de vereniging. Hayke is al enige tijd de secretaris van de club, maar naast dat is hij ook altijd op dinsdag al vroeg in de sporthal om mee de matten te leggen. Hij is tijdens groep 1 en groep 2 altijd aanwezig om Edwin te helpen bij het lesgeven. Ook als er iets georganiseerd moet worden voor de leden is Hayke achter de schermen druk bezig mee alles te regelen.

Hayke, gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum en bedankt voor de inzet voor de club!

Beste leden, ouder(s) en verzorger(s),

Helaas kunnen we op 2 juni nog niet beginnen met de judolessen.
Dit betekent dat de eerst volgende judoles op zijn vroegst pas op 1 september weer zal plaats vinden, dit ook in verband met de zomervakantie.

Mocht het anders zijn? Dan sturen we jullie uiteraard een mail en/of app.

We wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe voor de komende tijd en hopelijk zien we elkaar snel weer gezond terug op de judomat.

 

Bestuur Judovereniging Aait Vedan.

Beste leden, ouder(s) en verzorger(s),

Zie onderstaande mail van de Judobond Nederland naar aanleiding van het advies van het NOC*NSF ; gezien de nieuwe richtlijnen van vanmiddag 15.00 uur vanuit het RIVM, besluiten wij als bestuur dat er tot en met 31 maart geen judolessen zijn.
Dit betekent dat de eerst volgende judoles is op 7 april.

Mocht het anders zijn? Dan sturen we jullie uiteraard een mail en/of app.


Beste club,

De JBN volgt het advies van NOC*NSF om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant om alle evenementen -waaronder sportwedstrijden- tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant. Daarmee worden de inwoners van Noord-Brabant gestimuleerd mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. Dit betekent dus ook dat we sporters uit Noord-Brabant adviseren om niet deel te nemen aan toernooien buiten Noord-Brabant. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten via sport geldt alleen voor inwoners van Noord-Brabant en vooralsnog tot en met komend weekend. Vanwege het fysieke contact van judo/jiujitsu/aikido adviseert de JBN de Noord-Brabantse clubs de trainingen, vooralsnog tot maandag 16 maart, geen doorgang te laten vinden.

Judo Bond Nederland*
Postadres:* Postbus 7012 | 3430 JA Nieuwegein |
Bezoekadres:* Kelvinbaan 46 | 3439 MT Nieuwegein |
T +31(0)30-7073600 | www.jbn.nl

Beste leden, ouder(s) en verzorger(s),

Vanwege de nieuwe richtlijnen en maatregelen die zojuist door de regering zijn aangekondigd zullen de judolessen opgeschort worden tot minstens 1 juni.
Dit betekent dat de eerst volgende judoles op zijn vroegst pas op 2 juni weer zal plaats vinden.

Mocht het anders zijn? Dan sturen we jullie uiteraard een mail en/of app.

We wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe voor de komende tijd en hopelijk zien we elkaar snel weer gezond terug op de judomat.

 

Bestuur Judovereniging Aait Vedan.

In 2020 hebben we de volgende activiteiten gepland*

  • 14-04-2020 - Clubkampioenschappen
  • 13-05-2020 - Jaarvergadering
  • 30-06-2020 - Band- en Slip examens
  • 10-07-2020 - BBQ voor de senior leden
  • 07-11-2020 - Uitstapje jeugdleden
  • 24-11-2020 - Sint en Pieten judo
  • 15-12-2020 - Band- en Slip examens
  • NNB - Vriendjes en vriendinnetjes judo
  • NNB - Ouder/Kind judo

* De data van de activiteiten zijn onder voorbehoud